In ons informatieblad van maart 2021 is een fout geslopen in het artikel van Lille. Hieronder vindt u het rechtgezet artikel.

Nieuwe regels rond weekendverblijven moeten illegale bebouwing en permanente bewoning moeilijker maken

LILLE De gemeente Lille wil in de toekomst illegale bebouwing en bouwovertredingen van weekendverblijven tegengaan. Daarvoor is nu een duidelijk kader vastgesteld. Het wil met dit reglement de bestaande zones voor weekendverblijven opwaarderen.

 

Toon Verheijen 25-02-21, 12:17 Laatste update: 09-03-21, 18:06

Zones voor weekendverblijven zorgen in heel Vlaanderen dikwijls voor discussie en dikwijls worden er ook bouwovertredingen vastgesteld. De gemeente Lille wil dat in de toekomst voorkomen. Met een nieuwe verordening stelt de gemeente voortaan enkele voorwaarden. “Weekendverblijven zullen enkel nog gebouwd mogen worden langs een voldoende uitgeruste weg”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “We willen er ook voor zorgen dat nieuwe vakantiehuisjes niet permanent bewoond worden. De huisjes zullen ook kleiner moeten zijn, moeten verplicht een groendak hebben en de verharding moet tot een strikt minimum beperkt worden. Ook het ontbossen wordt aan banden gelegd.”

 

Handhaving

Vastleggen van regels is uiteraard één ding, maar dan is er ook nog de handhaving. “Alle misdrijven rond  weekendverblijven zijn opgenomen als prioriteit”, zegt Marleen Peeters. “Verkrotting, de typische koterijen, de ‘vertuining’ in bosgebied, ondoordringbare omheining die het wildleven in de bossen stoort. Op al deze zaken zullen we streng toezien.”

 

Vlaanderen

Er bestaat een regelgeving op Vlaams niveau rond weekendverblijven, maar de gemeente Lille vindt die ontoereikend. “We hebben op ons grondgebied een aantal zones”, zegt schepen Luc De Backer (Groen). “We hebben een grote problematiek rond permanente bewoning. Het merendeel van de zones voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente zijn bovendien gelegen in bebost gebied. Met deze verordening willen we stappen zetten om de impact op de beboste omgeving en het natuurlijk milieu te verminderen en het permanent bewonen van deze verblijven minder aantrekkelijk te maken. We streven ook naar duurzame weekendverblijven door bepalingen op te nemen met betrekking tot materiaalgebruik, isolatienormen en het beperken van ontbossing.”

(rechtzetting door HLN)