4. Nuttige adressen

Departement ruimtelijke ordening met lokale administraties:
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Algemeen/Locaties/tabid/13611/Default.aspx

Kadaster
Antwerpen: Financiecentrum
Italiëlei 4, bus 10, 2000 Antwerpen
Telefoon : 03/203.24.80
Fax : 03/ 203.24.78
E- mail: DirectieKadAntwerpen.akred@minfin.fed.be

Brabant:
J. Stevensstraat 7, 1000 Brussel
Vlaams Brabant :
Telefoon : 02/552.54.50
Fax : 02/ 552.54.02
E- mail: DirectieKadBrabant.akred@minfin.fed.be

Limburg: Administratief Centrum
Voorstraat 43, 3500 Hasselt
Telefoon: 011/21.22.32
Fax: 011/ 22.74.25
E- mail: DirectieKadLimburg.akred@minfin.fed.be

Oost-Vlaanderen: R. A. C. “Kouterpoort”
Savaanstraat 11, bus 7, 9000 Gent
Telefoon: 09/266.22.36
Fax: 09/ 266.23.06
E- mail: DirectieKadOostVlaanderen.akred@minfin.fed.be

West-Vlaanderen:
Langerei 7, 8000 Brugge
Telefoon: 050/44.26.11
Fax: 050/34.85.72
E- mail: DirectieKadWestVlaanderen.akred@minfin.fed.be