BELANGRIJK

Via de vereniging kunt u nog steeds uw aanvraag indienen om uw weekendverblijf te laten inschrijven in het vergunningenregister van de gemeente waar uw verblijf is gelegen indien aan volgende voorwaarden kan voldaan worden:

 

 

  • De constructie dient gebouwd te zijn vóór het K.B. Gewestplan.

  • Op de constructie mag geen p.v. of veroordeling rusten.

  • Er mogen geen grote of ingrijpende aanpassingen aan de constructie uitgevoerd zijn.


WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT!

Wij zoeken correspondenten in Vlaanderen die ons relevante informatie kunnen leveren die interessant kan zijn om aan onze leden door te geven via deze website of ons informatieblad.

Dit kan een kort bericht zijn met een link naar een krantenartikel, een uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad, ...

Voorwaarden:

  • De artikels moeten waarheidsgetrouw en correct zijn.

  • Artikels die overgenomen zijn uit de media moeten altijd voorzien zijn van een bronvermelding.