BELANGRIJK ARTIKEL VOOR ONZE LEDEN IN ARENDONK

Door een communicatiefout werd onderstaand artikel niet in ons laatste informatieblad geplaatst. Vermits het hier toch  een zeer actuele zaak betreft  willen wij onze leden/lezers dit artikel niet onthouden. 

ARENDONK

Departement Omgeving in Rode Del

Begin februari werden tien eigenaren uit cluster 5 en twee uit cluster 3 van de Rode Del verrast met een brief van de Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. Hij kondigde aan dat op 15 februari 2022 een bezoek zou volgen om ‘vaststellingen’ te doen. Bijgevoegd een machtiging van de politierechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, waarin stond dat de eigenaren verplicht waren de heren Joris Giebens (inspecteur), Caroline Gydé (verbalisant), Wim Vermetten (milieutoezichthouder) samen met lokale politie toe te laten.

Even heftig om zo’n schrijven te ontvangen. Natuurlijk overleg met hoofdbestuur van NKWV. Daar werd duidelijk gemaakt deze mensen toe te laten en hun werk te laten doen. Op de bewuste dag dus deze mensen ‘ontvangen’. Dat is best intimiderend als twee politie agenten samen met drie ambtenaren zo je terrein opkomen en vertellen dat zij komen ‘vaststellen’. Zij hebben alles opgemeten, genoteerd, overal foto’s van gemaakt en duidelijk gemaakt dat wij het beste konden beginnen met slopen. Toegezegd werd dat er binnen korte tijd een ‘aanmaning’ zou komen.

Het plaatselijk bestuur NKWV heeft vervolgens op 17 februari een gesprek gevoerd met de Schepen, Kenny Viskens, van Arendonk. Daarin geprobeerd te achterhalen welke rol de gemeente nu eigenlijk speelt. En wat is de rol van Natuurpunt en van Bos en Natuur? De schepen vroeg zich hardop af of het nog wel van deze tijd is om een stukje bos te hebben met een huisje erop. Je gaat toch naar een recreatiepark en wat zoeken die mensen in de Rode Del? Hem werd duidelijk dat de Rode Del een prachtig stukje natuur is, waar rust heerst en het heerlijk is om te ontspannen/wonen. Dit moest hij wel erkennen. Maar tevens  gaf hij aan niets voor de eigenaren te kunnen betekenen. Rode Del is natuurgebied, in een natuurgebied mag geen constructie staan en de regering verplicht Arendonk om hier dan eindelijk uitvoering aan te geven.

De aanmaning kwam 10 maart bij de eigenaren binnen. Kort gezegd staat daarin te lezen dat alles op 1 september 2022 opgeruimd moet zijn. Alles dat er staat is zonder of in strijd met stedenbouwkundige- of omgevingsvergunning geplaatst. De eigenaren worden gemaand de percelen volledig te ontruimen. In het najaar van 2022 zal er opnieuw

een ‘vaststelling’ worden gedaan en als er dan nog wederrechtelijke schendingen worden geconstateerd zal een proces-verbaal of verslag van vaststelling worden opgemaakt.

Daar zit je dan. Lekker genieten van je stukje bos en je huisje. Maar het is al heel vaak gezegd. Een van onze weekend verblijvers bezit al 49 jaar een domein met een bivak, geniet op zijn 86ste jaar nog regelmatig hier en dit zou het einde zijn? Een ander woont er al meer dan 25 jaar permanent en zou weg moeten? Anderen genieten van hun recreatie woning al langere of kortere tijd. Dit kan toch niet zo van je worden afgenomen? Dus het plaatselijk bestuur gaat in gesprek met het hoofdbestuur NKWV om de situatie te bespreken. Daar worden strijdvaardige bestuursleden aangetroffen. Lode Lambrechts geeft aan al 50 jaar het dossier Rode Del te kennen en geeft aan niet zo maar op te geven. Hij is strijdlustig en ziet mogelijkheden. Eerst de betreffende dossiers up to date maken aan de hand van een vragenlijst. Daarmee gaat het hoofdbestuur naar een advocaat om te bezien wat er mogelijk is.

Momenteel zitten wij in dit stadium. Razend benieuwd wat een advocaat, die de wetten en regels in Vlaanderen goed kent hiervan zegt. Begin mei zal het hoofdbestuur met de betreffende eigenaren de resultaten hiervan ter plaatste komen toelichten.

Het lijkt erop dat dit een stap is van het gewest om te kijken wat zij kunnen om hun idee erdoor te drukken. Als het hier lukt zullen andere locaties volgen. Te beginnen bij de overige clusters van de Rode Del en dan ook andere gemeentes.

De eigenaren, die nu belaagd worden, zijn standvastig en willen knokken om hun plekje te behouden. Natuurlijk samen met NKWV strijden voor behoud. Liefst zonder langdurige en kostbare rechtszaken, maar als het moet dan is dat maar zo. In het verleden hebben vorige burgemeesters en ambtenaren van Arendonk en van het gewest nooit iets gedaan om het vonnis van 1979 uit te gaan voeren. Daarvoor is tijd voldoende geweest en dan zou nu na meer dan veertig jaar ineens alles weg moeten?

Voor de eigenaren die er permanent wonen of heel veel recreëren zou het een regelrechte ramp zijn. Laat ons dus eendrachtig vechten en laat ons blijven genieten van alle moois in de Rode Del.

Namens plaatselijk bestuur Rode Del Arendonk

Willem De Boer, Michael Verschooren, Piet van Driel en Karel Schreurs.

Bron: Internetkrant Apache 29 maart 2022