Nationaal Komitee van Weekendverblijvers en Vaste Bewoners vzw

WAAROM ?

Het zal je maar overkomen. Je hebt een weekendverblijf waar je lang en hard voor en aan gewerkt hebt en uiteindelijk een rustplek geworden is om te ontsnappen aan de dagelijkse drukte. Je geniet van je eigen plekje. Dan valt er een brief van de overheid in je bus die zegt dat het niet mag. De inhoud tart alle verbeelding, boetes, hypothecair beslag, gedwongen verwijdering, afbraak...

Dan kunnen wij u helpen want wij zijn de enige vereniging die uw belangen durft verdedigen.

WAT KAN EN DOET HET NKWV VOOR ZIJN LEDEN

 

Inschrijven in het vergunningenregister van de gemeente

Voorwaarden:

  • Gebouwd vóór het K.B. gewestplan (Informatie hierover te verkrijgen bij het NKWV.

  • Geen grote wijzigingen aan het hoofdverblijf.

  • Geen pv of veroordeling.

  • De voorwaarden en samenstelling van het dossier verschillen per gemeente.

Erkenning als woning

Voorwaarden:

  • Permanent bewoond sinds 09/09/1984, niet noodzakelijk door dezelfde bewoners.

  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.

  • Bewoningsattest aan te vragen bij de gemeente.

  • De constructie moet vergund zijn.

Handhaving

Indien de eigenaar problemen ondervindt, zal deze uitgenodigd worden op de eerstvolgende zitdag (elke 1ste dinsdag van de maand).

 

Planbaten

Wanneer een eigenaar een aanslag ontvangt die buiten alle verhouding ligt, moet deze onmiddellijk het NKWV verwittigen. De eigenaar heeft slechts 3 maanden om een bezwaar in te dienen.

 

Planschade

Elke eigenaar die zich benadeeld voelt door een plan van de overheid, gemeente, provincie of Vlaams Gewest, kan planschade eisen. Men moet in eerste instantie een aanvraag doen bij de gemeente voor een stedenbouwkundig attest. Daarna stellen wij een dossier samen om een aanvraag in te dienen bij de rechtbank.

 

WORD LID !

Uw lidgeld t. b. v. € 35 kan overgemaakt worden op het rekeningnummer:

BE82 4153 0637 0168 - KREDBEBB

met vermelding: nieuw lid.

Zodra wij uw betaling ontvangen hebben, ontvangt u van ons uw lidkaart die tot einde van het jaar geldig blijft.